Lærlinger kull 2023

Lærlingeutdanningen til Nordstjerna er blitt en grunnmur for barneyoga i Norge. På grunnmuren begynner det nå å bygges hus og stødige team dannes. Nordstjerna fortsetter å bygge for å gjøre yogaverktøy tilgjengelig for alle barn i Norge, både i barnehager, hjem og skoler.

Vi trenger flere voksne som brenner for å lære barn om pust, eventyrlig bevegelse på barnas premisser, avspenning og meditasjon. Kanskje er nettopp du en av de som vil være med på kull 2023?

Siden januar i 2022 har 11 lærlinger vært i sving og 26-29.januar møtes vi til siste samling. Her kommer lærlingene flygende eller kjørende inn fra nord, sør, øst og vest. Samlingen er gitt navnet: Barneyoga i Norge. En avslutning på 1.år som lærling, men hvor vi legger store planer for videre samarbeid og veien videre. Planer som vil gi et bredere tilbud fra oss og ut i alle Norges retninger.

Jeg Tove-Iren Kvanmo er hovedlærer på utdanningen og jeg vil følge deg tett gjennom hele året. Jeg vil hjelpe deg til å få dyp kontakt med egen intuisjon, og løfte frem dine talenter. Jeg vil lede deg til å se ditt eget indre barn, samt gi deg dyp kompetanse på hvordan du underviser barneyoga, på din egen unike måte. På denne utdanningen blir du oppfordret til å: Walk your talk, noe som vil si at du blir utfordret til å legge bort all konkurranse og prestasjon. Du får verktøy, hjelp og støtte til å finne din egen hjertevei i livet.

Nina er lærling og bor i Lofoten. Her forteller hun litt om hvordan hun opplever meg som lærer.

Kjenner du at du trenger en utdanning som bygger på motsatsen av dagens prestisjefylte og konkurransepregede verden? En utdanning hvor du oppmuntres og oppfordres til å bare være deg, finne dine talenter og hvordan du også kan hjelpe barn til å gjøre det samme. En utdanning med en gjeng som løfter og hjelper hverandre.

Ta kontakt med meg på t-kvanmo@online.no og vi tar en uforpliktende prat, hvor vi ser på muligheter for nettopp deg.

Legg inn en kommentar

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close