Yoga som forskning og undervisningsprosjekt.

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av to ivrige damer som hadde et spennende prosjekt på gang, og ønsket litt bistand fra meg. Åpen for nye eventyr som jeg er, ble selvfølgelig svaret ja, det vil jeg være med på. Jeg overlater ordet til damene selv, slik at de kan presentere sitt flotte prosjekt og sine erfaringer rundt det. Velkommen til bloggen Anne-Lin og Cecilie.

Vi er Anne-Lin Sæterstøl Olsen og Cecilie Anglevik. Vi har vært nære kollegaer i 3 år og de to siste årene har vi også vært studievenner på Praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen Vestlandet.

Vi har jobbet tett sammen og funnet en felles plattform både i vennskap, men også i vårt arbeid med barn og unge. Vårt felles mål er å ha eleven i fokus. Alle er gode til noe, alle kan noe og vi skal sammen finne veien til læring og utvikling😊

Vi bor begge på Askøy utenfor Bergen. Anne-Lin bor sammen med mann og 3 barn. Hun er utdannet førskolelærer, med videreutdanning i migrasjonspedagogikk, spesialpedagogikk, familiepedagogikk, grunnleggende lese, skrive og matematikkopplæring (GLSM), KRLE samt master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk.

Cecilie bor på Hetlevik sammen med mann og to barn. Hun er utdannet vernepleier og har tatt videreutdanning i tegnspråk

Høsten 2018 bestemte vi oss begge for å ta skrittet videre, og startet derfor på PPU studiet. Vinteren 2020 startet vi på vårt eksamensprosjekt, vår Forskning og undervisnings – oppgave. Dette ble en spennende og lærerik reise for oss begge. Her skulle vi være nytenkende og samtidig undervise. Vi synes at det å jobbe med ungdommer er spennende og kjekt. Det utfordrer oss, og det er ekstra gøy når vi finner nye veier inn til læring. Å utvide det tradisjonelle klasserommet er noe vi begge er opptatt av.

Elevene tester ut yoga

Vi har latt oss inspirere faglig fra flere hold, men ikke minst har vi blitt inspirert av de elevene og den støtten vi har møtt og fått på vår vei. Prosjektet har lært oss mye om oss selv, skolehverdagen vi skal bli en del av og ikke minst elevene vi skal ha medansvar for.

Vi hentet også vår inspirasjon til tema, fra dagens samfunn. I dag rettes det i stor grad søkelys på stress og press hos den oppvoksende generasjon. Det er mange som dropper ut av videregående skoler og som ikke fullfører. Særlig i media kobles dette til stress og press. Tall fra Forskning.no viser at det er ca. 30 % frafall i videregående skoler (Nøra, 2016). Forskning viser også at det er en økende andel ungdommer med ulike psykiske lidelser, i ulik grad og omfang. Ifølge Forskning.no er mange av utfordringene knyttet til stress og press. Tallene viser en økning med opptil 40 % knyttet til psykiske lidelser blant jenter fra 18 år (Eriksen, 2017).

Vi hadde praksis ved HOP vgs. på Askøy, ved barne- og ungdomsarbeider linjen, VG2, og her fikk vi boltre oss med vårt prosjekt som omhandlet yoga i skolen. Vi har erfaring med yoga og stressmestringsmetoder privat og yrkesmessig, men er ikke profesjonelle utøvere. Vår interesse for tema er stort, og det å koble yoga og stressmestringsteknikker opp mot folkehelse og livsmestring så vi som interessant og spennende.

Vi la vekt på utvalgte yoga øvelser og laget også et eget øvelseshefte til elevene. Vi gjennomførte øvelser med elevene både tidlig, midt på dag og ved avslutning av skoledagen. I tillegg gjennomførte vi samtaler med elevene både i forkant, underveis og ved avslutning av prosjektet. Helt til sist hadde vi en spørreundersøkelse blant elevene der vi blant annet stilte spørsmål om dere opplevelse rundt yoga i skolen, hvordan det har påvirket dem og om de ser mulighetene for å bruke yoga i yrkessammenheng. En viktig presisering er at vi ikke har vært opptatt av hvordan en kan innføre dette rent praktisk i skolen. Men prosjektet åpnet for flere spørsmål; Kan dette la seg gjøre? Kan yoga ha en plass i skolen? Ønsker elevene dette og hvordan vil de møte yoga og stressmestringsøvelser som del av sin skolehverdag. Ifølge Utdanning.no, kan barne- og ungdomsarbeidere jobbe innen helse, psykiatri og barnehage, skole, institusjoner o.l.  I sitt arbeidsliv kan de møte personer som har utfordringer med smerter, sinne, aggresjon, depresjon og stress. Ett spørsmål for oss ble også om yoga er et verktøy de kan bruke i sine framtidige jobber.

I starten gikk vi vidt ut og så stressmestring og pusteteknikker som egne områder. Mange jobber med dette uten å kombinere dette med yoga; de definerer det ikke som yoga, og identifiserer seg ikke med yogatradisjonen. Men vi opplevde underveis at puste- og stressmestringsteknikker (som høytlesning og musikk), ble en naturlig del av yogaøvelsene. Etter hvert som vi har tilegnet oss mer kunnskap via litteratur og forskning, ser vi også at pust og stressmestring er sentrale elementer i yoga. Dermed ble yoga et naturlig hovedfokus.

Vår erfaring er at yoga og stressmestring i skolen kanskje byr på en annerledes vinkling og et annerledes arbeidsverktøy inn i skolen. Men for oss har det åpnet øynene og hjertet for en verdifull og virkningsfull arbeidsmåte i møte med både yngre og eldre elever. En arbeidsmetode som med få eller ingen midler kan ha betydning for liv og helse, som er lett tilgjengelig, og kan gjennomføres nær sagt hvor som helst og med hvem som helst.

Cecilie og Anne-Lin

Resultatene våre viste at elevene ser verdien av yoga og stressmestring for å bedre folkehelse og livsmestring. De opplevde positive effekter både fysisk og psykisk. De så også verdien av å bruke yoga i framtiden i sine yrker. Det synes vi er supert og samsvarer også med egne tanker om yoga som verdi både for en selv, men også for andre. Sammen med teori og forskning mener vi å kunne se at yoga kan ha en plass i skolen, og gi et viktig bidrag til å bedre folkehelse og livsmestring. Hvordan praktisk innføre yoga i skolen kan være interessant å se videre på. Her gir Tove oss mange gode innspill med sine bøker. Vi har også sett på hjerneforskning i kombinasjon med yoga. For de som er særlig interessert, er det også en spennende vinkling framover.

Vi har i alle fall lært at yoga kan ha en plass i skolen, både for yngre og eldre elever. Yoga kan utvide klasserommet og yoga kan bidra positivt, fysisk og psykisk både for en selv og for de en utøver yoga for eller sammen med. Vi har blitt inspirert og håper flere lar seg inspirere😊

Helt til sist vil vi takke Tove som stilte opp på kort varsel til vår digitale fortelling som også var en del av vårt eksamensprosjekt. Alt dette mens Covid-19 tiltakene stod på som verst.  Vi møttes på tre ulike arenaer i den digitale verden. Tusen takk, vi har lært masse av deg😊

Namaste-

Cecilie og Anne-Lin😊

Kilde:

Eriksen, E (2017,11 juni). Sterk sammenheng mellom skole press og psykiske helseplager

Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/psykiske-lidelser-oslomet-helse/sterk-sammenheng-mellom-skolepress-og-psykiske-helseplager/334970

Nøra, F (2016,10 januar). Psykisk helse avgjørende for om du dropper ut av skolen.

Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/oslomet-partner-psykiske-lidelser/psykisk-helse-avgjorende-for-om-du-dropper-ut-av-skolen/446766

Utdanning. Yrkesbeskrivelse- Barne – og ungdomsarbeider. Hentet 31.03.2020 fra          www.utdanning.no/barneogungdomsarbeider

 

4 tanker om “Yoga som forskning og undervisningsprosjekt.

  1. Anne-Lin Sæterstøl Olsen juli 4, 2020 — 17:50

    Kjekt å lese blogginnlegget vårt på “trykk”. Tusen takk igjen 😊💛☀️

    1. Takk selv, jeg er så glad for den jobben dere har gjort <3

  2. Margaret Heldor juli 11, 2020 — 14:36

    Tusen takk for at jeg også har fått følge dere ved å lese oppgaven dere nå har levert. Dere er viktige bidragsytere når dere løfter opp og viser at yoga er et velegnet verktøy for bruk i skolen. Både som verktøy for elevene selv i eget liv, men også når de erfarer at de kan ha det i verktøykassen sin når de skal arbeide med barn og unge i et framtidig arbeidsliv. På vegne av Norsk Yogalærerforbund og meg selv, sier jeg tusen takk. Hilsen Margaret

    1. Takk for ditt innspill Margaret, det er godt vi er mange som ønsker å løfte frem gode verktøy <3

Legg inn en kommentar

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close