Yoga for livsmestring

Min nye bok; Eventyrreisen, YOGA i skolen er bygget på temaet Folkehelse og livsmestring, et av tre tverrfaglig temaer som skal inn i skolen. Etter å ha jobbet mange år i et skolesystem som jeg mener ikke fungerer optimalt, gir temaet meg håp om at tiden er kommet for forandring. Mitt bidrag til denne forandringen går gjennom yogaverktøy for barn. Definisjon av folkehelse og livsmestring er som følger:

«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet»

Når jeg leser denne definisjonen er det som å lese en definisjon av hva yoga er og hva den har gjort for meg. Livet mitt før og etter yoga er som to forskjellige liv. Hvor jeg før prøvde å passe inn i mange av samfunnets rammer og systemer, går jeg nå min egen vei og setter mine egne, genuine fotavtrykk. Hvor jeg før hadde hadde en kropp som skreik i smerter, lytter jeg nå til hva kroppen min ønsker å fortelle meg. Hvor jeg før la min lykke i andres hender, har jeg nå yogiske verktøy som hjelper meg å ta ansvar for eget liv. Jeg er min egen lykkes smed.

Denne kunnskapen kan vi formidle til barn gjennom hele deres oppvekst. Bare ved å gjøre barn oppmerksom og bevist rundt sin egen pust, skapes store forandringer. De blir observant på et verktøy de alltid bærer med seg. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Vi er så heldig at vi har en pust som både kan gå på ren automatikk, men som vi også kan gå inn å styre. Hva er vel bedre enn å kunne forstå og påvirke pusten når du trenger det? Jeg ønsker at alle barn får lære hva som er naturlig pust og hva som skjer med pusten i ulike situasjoner. Hva skjer med den når du blir redd? Hva skjer når du gråter? Hva skjer når du er stressa? La barna få lære at dyp pust hjelper i disse situasjonene. La dem få lære pusteteknikker som kan hjelpe på å holde fokus og konsentrasjon. La dem lære pusteteknikker som hjelper å roe ned. Ja, la dem lære så mye om pusten sin, at de bare gjennom det, kan stå bedre rustet i livets med- og motganger.

Eventyrreisen, YOGA i skolen lanseres 16.11.2019. på Oasen Bibliotek i Bergen. Jeg vil i tiden frem mot lanseringen jevnlig legge ut innlegg som gir deg innblikk i boka, men som også gir deg innblikk i tankene og prosessene jeg har hatt underveis i skrivingen.

Ønsker du å delta på lanseringen, meld deg på til: oasenbarn@bergenbibliotek.no. Ønsker du å forhåndbestille: Eventyrreisen, YOGA i skolen, send meg en melding via kontaktsiden.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close